Zobacz nasz tor MX Kowala!

Gdzie nas znajdziesz?

Tor motocrossowy jest obiektem będącym własnością Świętokrzyskiego Towarzystwa Motorowego MOTO-MAX z siedzibą:

ul. Perłowa 1, 26-052 Sitkówka-Nowiny

 1. Tor motocrossowy jest obiektem będącym własnością Świętokrzyskiego Towarzystwa Motorowego MOTO-MAX z siedzibą  Perłowa 1 26-052 Sitkówka-Nowiny i obowiązują na nim bezwzględna zasada uzyskania zgody właściciela obiektu na korzystanie z toru.
 2. Tor przeznaczony jest tylko dla osób korzystających z motocykli.
 3. Obowiązuje tylko i wyłącznie jeden kierunek jazdy. Jazda w innym kierunku nawet na krótkich odcinkach jest bezwzględnie zabroniona.
 4. Każdy korzystający z toru zobowiązany jest do użycia odpowiednich ochraniaczy, kasku, stroju i butów ochronnych.
 5. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6. Zabrania się jazdy w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnym oraz innych.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 8. W miejscach niewidocznych, np. po zeskokach , w razie upadku należy w miarę możliwości szybko usunąć motocykl i dać znać innym nadjeżdżającym o zaistniałym niebezpieczeństwie.
 9. Należy dbać o czystość oraz infrastrukturę techniczną toru.
 10. Zabrania się jazdy poza obrysem trasy (po bandach) oraz po łąkach, uprawach rolnych i lasach graniczących z terenem
 11. Wszelkie naruszenia obowiązujących reguł będą skutkowały zakazem korzystania z toru.
 12. Wjazd na tor jest równoznaczny z oświadczeniem, iż korzystający z toru bierze na siebie ryzyko i przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Świętokrzyskiego Towarzystwa Motorowego MOTO-MAX.
 13. Za korzystanie z toru pobierana jest opłata w wysokości: 40 zł/dzień przeznaczona na utrzymanie toru w należytym stanie technicznym. Do pobierania opłat upoważnione są wyznaczone przez MOTO-MAX osoby, pełniące w danym dniu dyżur.
 14. Obiektem zarządza właściciel Toru Motocrossowego.
 15. Numery kontaktowe osób, do których należy kierować zgłoszenia: 723 601 391 ; 692 164 502 oraz 604 170 953
 16. Na tor będą wpuszczane tylko osoby przywożące swoje motory na lawetach lub innymi środkami transportu. Zabrania się dojazdu do toru w Kowali motorami crossowymi.

Numery kontaktowe osób, do których należy kierować zgłoszenia: 723 601 391 ; 692 164 502 oraz 604 170 953

Na tor są wpuszczane tylko osoby przywożące swoje motory na lawetach lub innymi środkami transportu. Zabrania się dojazdu do toru w Kowali motorami crossowymi.