Dnia 24 kwietnia 2016 roku miało miejsce spotkanie klubowe, celem którego był wybór samorządu.

Niestety pojawiło się na nim tylko 9 osób, więc wybory nie mogły się odbyć.

Kolejne wybory zaplanowane są na 15 maja 2016 roku na godzinę 16, również na torze w Kowali.

Obecność obowiązkowa!

W sytuacji niestawienia się jakiegoś członka klubu, bez uzasadnienia swojej nieobecności, zostanie on automatycznie skreślony z listy członków klubu.

Zarząd ŚTM-MotoMax Kielce