Egzamin na Certyfikat

Egzamin teoretyczny na certyfikat - lista pytań:

 • Czy osoba przystępująca do egzaminu na certyfikat musi być zrzeszonym w klubie?
 • Czy osoba przystępująca do egzaminu praktycznego musi wcześniej mieć zdany egzamin teoretyczny?
 • Czy zawodnik musi spełnić warunek żeby mógł mieć zamontowaną kamerę na kasku podczas treningu i wyścigu?
 • Czy osoba przystępująca do egzaminu praktycznego musi wypełnić zgłoszenie do zawodów?
 • Czy zawodnik może wyjechać ze strefy oczekiwań na start kiedy pokazana jest tablica z napisem 15 sekund?
 • Czy zawodnik, który został wytypowany do kontroli medycznej nie zgłosił się może być ukarany?
 • Czy do kontroli pomiaru głośności może wyznaczać tylko Sędzia Głowny Zawodów?
 • Czy osoba niepełnoletnia musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego przed przystąpieniem do egzaminu?
 • Czy przerwanie wyścigu lub treningu dokonuje się za pomocą niebieskiej flagi?
 • Czy zawodnik który nie brał udziału w treningu czasowym ma możliwość startu w wyścigach?
 • Czy pokazanie w trakcie wyścigu czarnej flagi razem z tablicą z numerem startowym zawodnik musi zjechać z toru?
 • Czy zawodnik może wystartować w wyścigu bez założonych okularów?
 • Czy zawodnik może wyprzedzać drugiego zawodnika kiedy pokazano mu powiewającą żółtą flagę?
 • Czy zawodnik może prowadzić motor po torze w kierunku przeciwnym jakim wcześniej jechał?
 • Czy protest na zachowanie zawodnika może być złożony w 15 minut, po zakończeniu wyścigu?
 • Czy wyścig może być przerwany tylko przez pokazanie czerwonej flagi?
 • Czy podczas wyścigu zawodnik może zjechać do parku maszyn w celu uzupełnienia paliwa i wrócić na tor?
 • Czy do strefy oczekiwań motocykl zawodnika może wprowadzić jego mechanik?
 • Czy zawodnik ma możliwość ubiegania się o 100% zwrot wpłaconegowpisowego do organizatora zawodów?
 • Czy zawodnik, który przejechał 6 pełnych okrążeń będzie sklasyfikowany i będą przyznane punkty?
 • Czy przy wyjeździe ze strefy napraw na trasę wystarczy, że zawodnik zwolni prędkość?
 • Czy zawodnik ma prawo zmienić na polu startowym już raz zajęte miejsce?
 • Czy przed startem zawodnik może sobie przygotować miejsce do startu za pomocą narzędzi?
 • Czy nie stosowanie się do regulaminu zawodnik może być ukarany karą pieniężną?
 • Czy w szczególnie uzasadnionych przypadkach sędzia zawodów może zezwolić zawodnikowi na dodatkowy indywidualny trening?
 • Czy 15 min przed planowanym startem zawodnik może zgłosić start na motocyklu innego zawodnika?
 • Czy komisja techniczna może odebrać motocykl, który nie spełnia warunków technicznych?
 • Czy Sędzia Główny Zawodów może zaprosić przedstawiciela zawodników do kontroli toru?
 • Czy komisja techniczna na prośbę zawodnika może dokonać odbioru 3 motocykli?
 • Czy dyrektor zawodów przyjmuje protesty złożone przez osoby uprawnione podczas zawodów?
 • Czy zawodnik może myć motocykl w miejscu gdzie ma stanowisko w parku maszyn?
 • Czy przerwany wyścig przed upływem 50% czasu jego trwania może być powtórzony?
 • Czy zawodnik, który nie reaguje na sygnał przekazywany żółtą flagą może być ukarany?
 • Czy w trakcie odbioru technicznego motocykli, gdy pada deszcz, dokonuje się pomiaru głośności?
 • Czy motocykl zawodnika na 9 min przed planowanym startem może być wprowadzony do strefy oczekiwań?
 • Czy jest taka możliwość żeby podczas wyścigu zawodnik może skorzystać z pomocy poza strefą napraw?
 • Czy przerwany wyścig nie z powodu falstartu może być powtórzony 3 razy?
 • Czy można wpisać do programu zawodów nazwisko zawodnika, który nie złożył zgłoszenia udziału w zawodach?
 • Czy na wniosek lekarza zawodów, dyrektor zawodów może nie dopuścić zawodnika do startu?
 • Czy stanowisko do obsługi motocykla musi być usytułowane na macie ekologicznej?